ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਮਾਝਾ ਧੁੰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਟੂਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ