ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਕਿਓਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ