ਵੇਖੋ! ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ DGP ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਤੱਤੇ