ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਬੋਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ! ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੈਂ ਗ ਸ ਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ