ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ BJP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ