ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਘਰ ‘ਚ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ