ਪੱਟੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਘਿਉ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਅਤੇ ਛੇ ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲਵਰੀ ਸੰਭਵ