ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਅੰਜਾਮ!