ਦੋਨੋ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ