ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਨੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ।