ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ,ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ