ਕੁੱਲੜ੍ਹ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ