ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ