ਕਰਨਾਲ: ਅਸੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ,
ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼