ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ ਜੈਮੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਟਿੰਗ ਬਣਾਈ