ਅਖੌਤੀ ਪਾਸਟਰਾ ਵੱਲੋ ਆ ਰਹੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤਾ,ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ!